Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Panorama Appartementen Little India
Wij heten u van harte welkom bij Panorama Appartementen Little India te Vijlen en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast
De persoon die bij Panorama Appartementen Little India heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder
De persoon die als eigenaar van Panorama Appartementen Little India of deze namens de eigenaar beheert.

Derden
Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen
Via onze website www.littleindiavijlen.nl, door een e-mail te sturen naar: info@littleindiavijlen.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-30222812.

Annulering
Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn. U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf
De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens
Panorama Appartementen Little India
Hopschet 10
6294 BL Vijlen
Nederland

Tel: 06 30222812
Website: www.littleindiavijlen.nl
E-mail: info@littleindiavijlen.nl

 

1. Panorama Appartementen Little India

1.1

Panorama Appartementen Little India is beschreven op de websites : www.littleindiavijlen.nl , https://www.facebook.com/Panorama-appartementen-Little-India-Vijlen-103433924799621 & www.bergdorpje.nl .

Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Panorama Appartementen Little India ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Alle kamers zijn geschikt voor twee personen. Extra opvouwbaar bed eventueel bij te boeken. De matras van het opvouwbaar bed is echter niet dezelfde kwaliteit als de matrassen van onze vaste bedden.

Het is voor honden niet erg fijn hier. De appartementen liggen op de eerste en tweede verdieping. Er is geen lift. Kleine hondjes die de trap op gedragen kunnen worden zijn van harte welkom.

Op de dag van aankomst is uw appartement vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter wat later of eerder arriveren, wilt u dit zo snel mogelijk met ons overleggen zodat we samen kunnen kijken wat mogelijk is.

In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.3

Wij verzorgen geen ontbijt. De bakker is om de hoek en een klein stukje verder ligt de buurtwinkel. In de appartementen zit een volledig uitgeruste keuken. Koffie en thee, suiker en melk vindt u ook in de keuken. Bij mooi weer is er voor de gasten van Appartement 1 gelegenheid om van de tuin gebruik te maken. Appartement 2 heeft een terras/balkon/loggia.

1.4

Onze appartementen beschikken beide over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt Appartement 2 beschikt over een balkon. Het gebruik / betreden van het balkon is geheel op eigen risico.

1.5

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.6

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Panorama Appartementen Little India voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. De privé ruimtes mogen niet betreden worden door gasten. 

1.7

We zouden het op prijs stellen als het afval gescheiden gehouden wordt. Dus papier, plastic, glas en restafval.

 

 

2. Prijzen

2.1

De prijzen van de appartementen zijn beschreven op onze website: www.littleindiavijlen.nl

Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken, beddengoed, water, elektriciteit en de eindschoonmaak. Exclusief toeristenbelasting (€2,65 per persoon per nacht).

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Panorama Appartementen Little India zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Panorama Appartementen Little India is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

 

 

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail via info@littleindiavijlen.nl of via telefoonnummer06-30222812.

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of het gewenste appartement nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@littleindiavijlen.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

U dient vooraf het gehele bedrag te betalen. Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden..

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van Panorama Appartementen Little India een bevestiging van annulering.

 

 

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor Panorama Appartementen Little India is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

– Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

– Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

– Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.2

Panorama Appartementen Little India kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 

5. Klachten

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1

Panorama Appartementen Little India kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in het betreffende appartement geleden schade, de gast vrijwaart Panorama Appartementen Little India tegen aanspraken dienaangaande.

Panorama Appartementen Little India is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Panorama Appartementen Little India.

Door Panorama Appartementen Little India wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende appartement(en) van Panorama Appartementen Little India.

6.2

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende appartement(en).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, het appartement dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in onze appartementen, in de keuken(s), gemeenschappelijke ruimten, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Panorama Appartementen Little India.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

 

7. Veiligheid

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Panorama Appartementen Little India is het verboden om binnen in de appartementen te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom Panorama Appartementen Little India en in de buitenruimten.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de huisdieren, sloten, auto’s, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etcetera.
 

 

8. Slotbepaling

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?